Sümboolika

Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
Kool kasutab dokumendiplankidel oma logo.
Koolil on oma sümboolikaga lipp.
eKool
TEK
Tagasi Kooli
Kiusamisest vabaks
Kehtna Vallavalitsus