Tasemetööde ja lõpueksamite ajad

Tasemetööde ajad

II. Kooliasteme tasemetööd

4. klassi Õpilastele:

eesti keel – 23. september, 26.-27. september 2022. a.

loodusõpeteus – 10.-13. oktoober 2022. a.

matemaatika – 19.-22. september 2022. a.

 

III. Kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele:

eesti keel – 23. september, 26.-27. september 2022. a.

loodusõpetus – 10.-13. oktoober 2022. a.

matemaatika – 19.-22. september 2022. a.

A2 – keeletasemel inglise keel – 17.-21. oktoober 2022. a.

A2 – keeletasemel vene keel – 11.-12. jaanuar 2023. a.

üleminekueksamid

7. klass

Inglise keel või kirjandus – 10. mai 2023. a.

8. klass

Matemaatika – 16. mai 2023. a.

Lõpueksamite ajad


eesti keel (kirjalik) – 02. juuni 2023. a.

matemaatika (kirjalik) – 07. juuni 2023. a.

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik, suuline) – 12. juuni 2023. a.

eKool
TEK
Tagasi Kooli
Kiusamisest vabaks
Kehtna Vallavalitsus